Многу често изговаран збор. За некои претставува потсмев. За други почит. Времето кое го живееме не предизвикува да повторно размислиме за значењето на овој збор.

One Reply to “Што е традиција?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *